Gjeld, konkurs og krisehåndtering

Gjeld, konkurs og krisehåndtering.

Advokat Elling Skaar har bred erfaring med krisehåndtering. Kontoret har behandler over 360 konkurs, akkorder og andre gjelds saker med godt resultat. 

Det gis bistand til privatpersoner med for stor gjeldsbelastning.

En rekke bedrifter er bistått med gjeldsforhandling og omstrukturering. Ved god og tidlig planlegging kan både privatpersoner og selskaper begrense skadevirkningene eller unngå en konkurs og for stor gjeldsbelastning.
En bistår bedrifter med å sikre at arbeidsplasser og verdier blir ivaretatt ved en økonomisk krise, likeledes sikre videreføring av virksomheten.

Ta kontakt for å komme ut av en vanskelig situasjon.