Arbeidsrett

Advokatkontoret har erfaring innen alle arbeidsrettslige felt rettet mot bedrifter og ansatte. Vi er behjelpelig med forhandlinger i oppsigelsessaker, avskjedssaker og eventuelt i andre konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Vi gir veiledning og råd i tilknytning til nedbemanning.

Blant våre kunder er arbeidstakere så vel som arbeidsgivere.