Advokat/Bedriftsøkonom Elling Skaar Ålesund

Født:    1955

Utdannelse:

  • 1978    Bedriftsøkonom BI
  • 1983    Juridisk embetseksamen med spesialfagene skatterett og selskapsrett


Arbeidserfaring:

  • 1983 – 1985: Lørenskog Ligningskontor, Oslo ligningskontor
  • 1985 – 1987: Dommerfullmektig Ålesund Sorenskriverembete
  • 1987:             Egen advokatpraksis


Språk:
 Norsk, Engelsk