Rådgivning og bistand til privat personer og bedrifter.
Personlig og rask oppfølging.
Previous
Next

Advokatbistand

Advokat betyr en som snakker på vegne av andre. Det er et nært samarbeid hvor en gir råd til klienter om hvordan en kan løse en tvist eller begrense/unngå fremtidig problem. Vi dekker de fleste rettsområder og har oppdrag fra både privatpersoner, næringslivet og det offentlige. Vi tilbyr juridisk rådgivning og fører saker for domstolene.

Vi gir rask og personlig oppfølging. Vi har bred erfaring fra advokatvirksomhet, offentlig forvaltning og domstolene. Vi tilbyr juridiske tjenester av høy kvalitet, og er opptatt av å ha kunnskap for de oppdrag en påtar seg og har best mulig erfaringer fra fagområdet. Advokatkontoret har en uavhengig stilling slik at råd og handlinger ikke påvirkes uvedkommende hensyn. Vi ivaretar klientens interesser på beste måte.

Når du benytter deg av ADVOKATKONTORET SKAAR vil vi gjøre rettslige undersøkelser, kommunisere med motparten, det offentlige, føre rettssaker eller klage saker for deg i retten og lignende.

Arbeidet består i å gi privatpersoner eller bedrifter råd om hva som er lov og ikke lov, representere privatpersoner eller bedrifter i forhandlinger med en motpart, sette opp juridiske dokumenter og føre rettssaker for privatpersoner, bedrifter eller offentlige institusjoner.

Kunnskap - Erfaring

Advokatrådgivning bygger på fagkunnskap. Viktig er også erfaring fra tilsvarende tvister og problemstillinger.

ADVOKATKONTORET SKAAR kan hjelpe deg innenfor en rekke saksområder, avhengig av hva du trenger hjelp til. Vi gjennomfører fortløpende oppdatering innenfor advokatkontorets arbeidsfelt også utover pliktig etterutdannelse. Vi har kompetanse innenfor de vanligste rettsområder, se nærmere om under “Arbeidsområder”.

Vi holder til i Ålesund sentrum, der firmaet har vært representert siden etableringen i 1954. Vårt primære nedslagsfelt er Sunnmøre og omegn, der vi har god kjennskap til de lokale forholdene, men vi har samtidig oppdrag for klienter i hele landet.

Advokat Elling Skaar har både økonomisk og juridisk utdannelse. Yrkeserfaring fra riksrevisjonen, ligningskontor, voldgiftsdommer, dommerfullmektig, offentlig og privat saksbehandler, skatteklagenemnda. Med flere 10 år som advokat, praktisk anlagt og , økonomiutdannelse og forståelse gir det et godt grunnlag for rådgivning og problemløsning.

Advokatkontoret Skaar

ADVOKATKONTORET SKAAR ble etablert i 1954 og har vært en støttespiller for klienter i snart 70 år.

Med erfaring fra et stort antall tvister, ulike saker og saksområder kan advokatkontoret gi gode råd og bistand. Vi hjelper der et problem har oppstått, men gir også rådgivning og risiko vurdering, slik at problem unngås. Det er som regel langt rimeligere å løse problem før det oppstår, enn å føre tvister i domstolen.  

Vi har alle forsikringer på bil og bolig, men kun et fåtall har sikret seg med testament, ektepakt eller samboer avtaler. Tilsvarende er det på mange rettsområder hvor en inngår avtaler og samarbeid uten vurdering av risiko.

ADVOKATKONTORET SKAAR arbeider innenfor et bredt spekter av juridiske saker. Vi bistår både privatpersoner, bedrifter og det offentlige med rådgivning, tvistesaker og prosedyre med hovedvekt på formuerettslige problemstillinger.

Pris og vilkår

En telefonhenvendelse eller kort møte er gratis og uten forpliktelse. Bruk av advokat bidrar til å løse problem og derigjennom spare klient for kostnader. Vi gir klient en oppdragsbekreftelse med oversikt over regler og kostnad ved kjøp av advokattjenesten.

En telefonhenvendelse eller kort møte kan være tilstrekkelig for å avklare om en har et juridisk problem og hvordan dette best lar seg løse. Bruk av advokat kan bidra til å løse problem og spare klient både for kostnader, ergrelse og langvarige konflikter.

ADVOKATKONTORET SKAAR gir klient en oppdragsbekreftelse med oversikt over regler og kostnad ved kjøp av advokattjenesten.

Klienten styrer saken gjennom sine valg