Arbeidsrett:

 

Vi bistår bedrifter eller ansatte i oppsigelse- og avskjedssaker, nedbemanning og eventuelt i andre konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidtaker.