Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Avtalerett
 • Barnerett og barnefordeling
 • Bolig og husleie
 • Bygg og entreprise
 • Ektepakter og samboeravtaler
 • Erstatningsrett
 • Familie, arv og skifte
 • Fast eiendom rettsforhold
 • Forretningsjuss
 • Forbrukerrett
 • Gjeldsrådgivning og gjeldsforhandlinger
 • Konkurs og bobehandling
 • Inkasso
 • Kontraktsrett
 • Kontrakts skriving og oppgjør ved salg av fast bolig, tomt og annen fast eiendom.
 • Kjøpsrett
 • Odelsrett
 • Samboeravtaler og samlivsbrudd
 • Selskapsrett
 • Skatterett og avgiftsrett
 • Skilsmisse og samboeroppløsning
 • Tvist pga. mangler ved kjøp av bolig, bil, lystbåt o.l.